Klasifikasikanlah Khalifah-Khalifah yang Berjasa Besar Bagi Kejayaan Dinasti Abbasiyah

Klasifikasikanlah khalifah-khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti abbasiyah – Jawaban : Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, Abu Ja’far al-Manshur, Harun ar-Rasyid, Al-Ma’mun ar-Rasyid dan Al-Mu’tasim.

Khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti Abbasiyah adalah

  1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah
  2. Abu Ja’far al-Manshur
  3. Harun ar-Rasyid
  4. Al-Ma’mun ar-Rasyid
  5. Al-Mu’tasim

Pembahasan

Khalifah-khalifah yang membawa Dinasti Abbasiyah kepuncak kejayaannya adalah

1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah (721-750 M)

Abu al-Abbas adalah seorang pendiri Dinasti Abbasiyah. Beliau adalah sosok pemimpin yang tegas dan pemimpin yang mematahkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah segala kekuatan demi kejayaan Dinasti Abbasiyah sudah terkonsolidasi.

2. Abu Ja’far al-Manshur (750-775 M)

Abu Ja’far al-Manshur adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahan Abu Ja’far al-Manshur, ibu kota baru lengkap dengan istananya bernama Madinat as-Salam didirikan lalu berganti bernama menjadi Baghdad. Selama masa pemerintahannya, Abu Ja’far al-Manshur memunculkan ghirah dunia Muslim kepada bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman Abu Ja’far al-Manshur, telah tumbuh karya sastra.

3. Harun ar-Rasyid (786-809 M)

Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid (khalifah ke lima) kekhalifahan Abbasiyah mencapai “the golden age of Islam” (masa keemasan Islam). Kebijaksanaan serta pembangunan masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid adalah dalam bidang keamanan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan Kota Baghdad, pembangunan sarana pendidikan, pembangunan tempat ibadah, hingga pendirian Bayt al-Hikmah. Bayt al-Hikmah ini berfungsi untuk perpustakaan dan tempat penerjemahan dari karya-karya intelektual Persia dan dari Yunani.

4. Al-Ma’mun ar-Rasyid (813-833 M)

Al-Ma’mun merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Al-Ma’mun adalah khalifah yang ketujuh yang memimpin dinasti Abasiyah.

5. Al-Mu’tasim (833-842 M)

Al-Mu’tasim berhasil menumbuhkan minat pelajar Muslim dan pelajar dari negara Barat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Mu;tasim, terlahir ahli matematika Muslim terkenal yakni Al Kindi.

Sepeninggal Al-Mu’tasim, kejayaan Dinasti Abbasiyah menurun secara perlahan-lahan, karena terjadinya pergolakan politik. Dan mulai munculnya dinasti-dinasti baru seperti Dinasti Buwaihi, Dinasti Mamluk, dan Dinasti Seljuk.    

Check Also

Kabinet Sukiman Dianggap Menyimpang dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sebab

Kabinet sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif sebab – Jawaban : Karena …