Sejarah

Sikap Mengintimidasi Pemeluk Agama Lain Bertentangan Dengan Nilai – Nilai Pancasila

Sikap mengintimidasi pemeluk agama lain bertentangan dengan nilai – nilai pancasila – Jawaban : Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap Mengintimidasi Pemeluk Agama Lain Bertentangan Dengan Nilai – Nilai Pancasila Pembahasan Pancasila ada 5 yaitu: Ketuhanan Yang Maha EsaKemanusiaan yang Adil dan BeradabPersatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ …

Read More »

Perbedaan Utama Antara Candi Hindu dan Candi Budha Adalah Terletak Pada

Perbedaan utama antara candi hindu dan candi budha adalah terletak pada – Jawaban : Candi Hindu terdapat bentuk ratna, sedangkan Candi Budha terdapat Arca Budha. Perbedaan Utama Antara Candi Hindu dan Candi Budha Adalah Terletak Pada Pembahasan Pada puncak candi hindu terdapat bentuk ratna, sedangkan pada puncak candi budha terdapat …

Read More »

Klasifikasikanlah Khalifah-Khalifah yang Berjasa Besar Bagi Kejayaan Dinasti Abbasiyah

Klasifikasikanlah khalifah-khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti abbasiyah – Jawaban : Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, Abu Ja’far al-Manshur, Harun ar-Rasyid, Al-Ma’mun ar-Rasyid dan Al-Mu’tasim. Khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-SaffahAbu Ja’far al-ManshurHarun ar-RasyidAl-Ma’mun ar-RasyidAl-Mu’tasim Pembahasan Khalifah-khalifah yang membawa Dinasti …

Read More »

Bagaimana Kepercayaan Asli Pada Indonesia Setelah Masuknya Agama Hindu dan Budha

Bagaimana kepercayaan asli pada indonesia setelah masuknya agama hindu dan budha – Jawaban : Percaya, karena seluruh kerajaan di nusantara mayoritas agama Hindu dan Budha. Pada awalnya, Indonesia menganut keprcayaan animisme dan dinamisme, Masuknya agama hindu Budha menyebabkan terjadinya percampuran antara kepercayaan asli indonesia dengan agama hindu budha. Mereka percaya dengan …

Read More »